Rodzaju astygmatyzmu

Aby dokładnie określić rodzaj astygmatyzmu i zastosować odpowiednie leczenie konieczne jest skrupulatne badanie okulistyczne.

U osoby bez astygmatyzmu, posiadającej prawidłowo zbudowane oko promienie słoneczne skupiają się w jednym miejscu na siatkówce. W przypadku niezborności obserwujemy nieprawidłowe krzywizny, których wynikiem jest skupianie się wiązki światła w dwóch punktach, przez co widziany obraz staje się nieostry.

Wyróżniamy:

  • Astygmatyzm rogówkowy – ten rodzaj stanowi około 98% przypadków. Kształt rogówki jest nieregularny, nie przypomina podobnie jak u osoby zdrowej wycinka kuli, a raczej fragment piłki do rugby.
  • Astygmatyzm soczewkowy –występuje sporadycznie, w małym odsetku przypadków. Niewłaściwy kształt soczewki jest najczęściej wrodzoną wadą. Notuje się również nieliczne przypadki, gdy astygmatyzm soczewkowy pojawia się u pacjentów jako konsekwencja zaćmy.
  • Astygmatyzm nadwzroczny – oba ogniska skupiania światła zlokalizowane są poza siatkówką.
  • Astygmatyzm krótkowzroczny – oba ogniska skupiania światła zlokalizowane są przed siatkówką.
  • Astygmatyzm mieszany – w tym przypadku ogniska skupiania światła umiejscowione są jedno za drugim.
  • Astygmatyzm regularny – symetria zaburzona zostaje w sposób, który prowadzi do powstania dwóch prostopadłych osi optycznych oka.
  • Astygmatyzm nieregularny – symetria zaburzona zostaje w sposób, który prowadzi do powstania dwóch nieprostopadłych osi optycznych oka.